NE-Kehrmaschine mit Benzinmotor

w5.png

Reservierungsformular

NE-Kehrmaschine mit Benzinmotor

Kehrmaschine mit Benzinmotor, selbstfahrende Bürste (1 Meter).

Preis/Tag : 100,00 €

Preis pro Woche : 80,00 €

Preis pro Tag pro Monat : 60,00 €

Download